Wsparcie wdrożeń RODO

Wsparcie wdrożeń RODO

RODO nie jest wyzwaniem, jeżeli przy wdrożeniu pomagają doświadczeni praktycy. Działamy wg reguły: zachowaj równowagę między potrzebami biznesowymi a wymaganiami prawnymi (business – law balance). Sprawdź ofertę.

 • Pomoc we wdrożeniu RODO
 • Dokumentacja RODO
 • Nadzór inspektora ochrony danych
 • Audyty zgodności działania z RODO
 • Audyty dostawców – procesorów
 • Szkolenia
Audyty zgodności działania z RODO

Audyty zgodności działania z RODO

Nie jesteś pewien czy RODO zostało wdrożone prawidłowo? Chcesz sprawdzić czy dostawca usług, któremu powierzasz do przetwarzania dane osobowe chroni dane osobowe zgodnie z wymaganiami prawa ochrony danych osobowych – zamów audyt.

 • Audyty wewnętrzne
 • Audyty procesorów (stron trzecich)
Szkolenia

Szkolenia

Szkolenia z wymagań prawa ochrony danych osobowych prowadzimy od 2012 roku: zapewniamy wysokiej jakości materiały szkoleniowe, ciekawe studium przypadku, pokazanie prawa ochrony danych od strony praktyki – pozwala nam na to doświadczenie.
Przygotowujemy i prowadzimy:

 • Szkolenia zamknięte i otwarte w temacie prawa ochrony danych osobowych
 • Prelekcje
 • Szkolenia z bezpieczeństwa informacji
 • Szkolenia wstępne i okresowe realizowane w modelu: e-learning