Wsparcie wdrożeń RODO

RODO nie jest wyzwaniem, jeżeli przy wdrożeniu pomagają doświadczeni praktycy. Działamy wg reguły: zachowaj równowagę między potrzebami biznesowymi a wymaganiami prawnymi (business – law balance). Sprawdź ofertę.

  • Pomoc we wdrożeniu RODO
  • Dokumentacja RODO
  • Nadzór inspektora ochrony danych
  • Audyty zgodności działania z RODO
  • Audyty dostawców – procesorów
  • Szkolenia