Ubezpieczenia cyber-risk

Oferujemy unikalne ubezpieczenia od ryzyk cybernetycznych, jako idealne uzupełnienie dla przyjętych zasad bezpieczeństwa i wdrożonych zabezpieczeń.

Co obejmuje ubezpieczenie Cyber Risk?

 • odpowiedzialność cywilną za wyciek lub utratę danych (zarówno w formie cyfrowej jak i papierowej),
 • koszty obrony w postępowaniach,
  przed organem ochrony danych osobowych,
 • zwrot kar administracyjnych nakładanych na Spółkę w przypadku naruszenia RODO,
 • odpowiedzialność cywilną i koszty reakcji w przypadku naruszenia bezpieczeństwa systemów informatycznych Ubezpieczonego skutkujące utratą danych, wysłaniem szkodliwego wirusa,
 • koszty zarządzania
 • kryzysowego
 • koszty informatyki śledczej
 • koszty notyfikacji
 • koszty obrony dobrego imienia (PR)
 • utrata zysku oraz dodatkowe koszty działalności wynikające z nieprawidłowego działania lub niemożliwości wykorzystania systemów informatycznych,
 • koszty (cyber) wymuszeń, w tym kwota okupu,
 • odpowiedzialność multimedialną za naruszenie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej podczas udostępniania treści za pomocą Internetu.
 • Dodatkowo Ubezpieczony uzyskuje dostęp do specjalistycznego wsparcia w postaci konsultantów PR, ekspertów ds. ochrony danych czy informatyków śledczych.

Kto jest objęty ochroną?

 • spółka lub inny podmiot,
 • członkowie władz spółki, dyrektorzy, kierownicy,
 • spadkobiercy i współmałżonkowie osób wskazanych powyżej, w zakresie w jakim bezpośrednio wobec niej skierowano roszczenie w związku z działaniem, błędem lub zaniechaniem popełnionym przez osobę lub przez podmiot wskazany powyżej.

Działamy wspólnie z jednym z największych brokerów ubezpieczeniowych w Polsce.

billy s fucked bb.fapfans.net hot babe mercedes carrera recieves an anal pounding. www.xxxdoc.monster teen brianna cum swallow sex video.