Monika Gierada-Sołtysek

Monika Gierada-Sołtysek - Inspektor roku 2021 Stowarzyszenia Praktyków Ochrony Danych

Tytuł Inspektora roku 2021 przyznany przez Stowarzyszenie Praktyków Ochrony Danych.

Specjalizacja: audyt, dokumentacja i szkolenia

Ekspert w zakresie wdrażania w przedsiębiorstwach wymagań prawa ochrony danych osobowych. Skutecznie łączy zasady funkcjonowania systemów zarządzania (rodzina norm ISO) z wymaganiami prawa ochrony danych osobowych, proponując swoim klientom unikalną usługę doradczą.

Karierę zaczynała w 2006 roku od roli audytora systemów zarządzania jakością (ISO 9001). W 2009 roku, zainteresowała się prawem ochrony danych osobowych i ukończyła szkolenie na administratora bezpieczeństwa informacji prowadzone przez Dra Pawła Litwińskiego. W 2010 roku uzyskała certyfikat audytora wiodącego systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji na zgodność z normą ISO27001 (IRCA). Od 2011 roku prowadzi działalność gospodarczą doradzając przedsiębiorstwom w temacie prawa ochrony danych osobowych. W roku 2016 ukończyła szkolenie z zakresu wdrażania w organizacjach systemu zarządzania ciągłością działania ISO22301. Absolwentka Politechniki Gdańskiej – ukończyła studia na kierunku Sztuczna inteligencja i automatyzacja procesów biznesowych w ujęciu praktycznym.

Dotychczas wykonała ponad 250 audytów, przygotowała ponad 200 kompletów dokumentacji dla przedsiębiorstw z całej Polski, uczestniczyła w kontrolach Organu Nadzorczego i nadzorowała projekty wdrażania RODO w dużych przedsiębiorstwach i grupach kapitałowych (branże m.in. finansowa, medyczna, produkcyjna).  Pełni funkcję inspektora ochrony danych oraz koordynatora ds. ochrony danych osobowych w kilku znanych i rozpoznawalnych w całej Polsce firmach z województwa pomorskiego. Prowadzi wykłady na studiach podyplomowych z praktyki stosowania prawa ochrony danych osobowych. W roku 2015 uczestniczyła we wdrożeniu standardu bezpieczeństwa PCI DSS w podmiocie z branży IT, przygotowując procedury i dokumentację. Pasjonat tematu ochrony prywatności w nowych technologiach i wnikliwy obserwator rozwoju AI.